Pocztówka z Mogilna

Konkurs "Pocztówka z Mogilna"

Konkurs plastyczny „Pocztówka z Mogilna” jest realizowany od 2016 roku przez naszą firmę we współpracy z Mogileńskim Domem Kultury. Tegoroczną edycję objęli Patronatem Honorowym Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński oraz Starosta Mogileński Bartosz Nowacki.

Celem konkursu jest wyłowienie talentów wśród uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Mogileńskiego oraz pomoc w rozwijaniu tych talentów w późniejszym okresie. Laureatka pierwszej edycji konkursu Weronika Jańczak miała możliwość odbyć płatny staż w naszej firmie, co przełożyło się na przygotowanie serii rysunków, których reprografię podziwiać można choćby w ramach stałej ekspozycji na auli Zespołu Szkół w Mogilnie.

Tablet graficznyGłówną nagrodą w edycji tegorocznej jest możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w naszej firmie oraz tablet graficzny umożliwiający współpracę zarówno z komputerem jak i smartfonem. Dodatkowymi nagrodami dla laureatów konkursu są upominki z reprografią ich rysunków. Prace laureatów zostaną wydane w postaci pocztówek zaś zwycięska praca wykorzystana będzie do produkcji okolicznościowych kalendarzy na rok 2022.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz złożeniem swojej pracy (lub prac bo można 2) wraz z formularzem zgłoszenia oraz zgodą rodzica w przypadku osób niepełnoletnich.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia
Zgoda rodzica